OBCHODNÍ PODMÍNKY

Adresa e-shop provozovny:

Prodejna MIЯROR OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4.

Provozovatel

Mermaid s.r.o., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6, IČO: 27639151, DIČ: CZ27639151.

Bankovní spojení:

Účet vedený u: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5573880001/5500
IBAN: CZ8555000000005573880001
BIC/SWIFT: RZBCCZPP

Kontakt

Tel.: +420 225 111 300

E-mail: eshop@mirrorshop.cz

Pracovní doba eshopu 9:00 - 17:00. Dotazy k objednávkám vám budou zodpovězeny v pracovní době eshopu. Osobní odběry je možné vyzvedávat kdykoli v provozní době prodejny od 9:00 do 21:00.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Objednávka zboží

Tyto obchodní podmínky platí v internetovém obchodě www.mirrorshop.cz, jehož provozovatelem je firma Mermaid s.r.o. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Zákazník je o své objednávce informován automatickým e-mailem o přijetí objednávky, ihned po jejím uskutečnění. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky.

Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo na neuzavření kupní smlouvy.

Jedná se zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.mirrorshop.cz . Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Upozornění prodejce: Odstíny barev fotografií na produktech se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodejce Mermaid s.r.o. za tuto skutečnost neodpovídá.

Platební a dodací podmínky

Dodací lhůta je obvykle 3 – 5 pracovních dnů v závislosti na počtu přijatých objednávek a dostupnosti zboží, v mimořádných případech do 7 dnů. Pokud nebudeme z nějakých důvodů schopni tuto lhůtu dodržet, bude zákazník v dostatečném předstihu o této skutečnosti informován.

Počátek dodací lhůty se počítá při platbě převodem přijetím platby z naší strany.
S každou zásilkou obdrží zákazník fakturu v českých korunách (Kč). Všechny ceny s adresou doručení v České republice jsou uvedeny v českých korunách (Kč).

Nákup prostřednictvím e-obchodu lze uskutečnit pouze na území České republiky.

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím PPL. Umožňujeme také osobní odběr v prodejně MIЯROR OC Arkády Pankrác.

V případě využití PPL činí poštovné a balné 110 Kč. U objednávek nad 2 000 Kč (po slevě) nebude poštovné ani balné účtováno. Platba zboží musí být provedena platbou kartou on-line.

Pokud využijete osobní odběr, vytvoříte klasickou objednávku s volbou: Osobní odběr.

O možnosti vyzvednutí budete informováni našimi operátory emailem nebo sms zprávou. Osobní odběr probíhá v naší prodejně MIЯROR OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4. Otevírací doba: 9:00 – 21:00.

Platba při převzetí zboží probíhá na běžné pokladně a je možné zaplatit hotově i kartou.

U osobního odběru neúčtujeme ke zboží žádné další poplatky. Zboží pro vás bude rezervováno 4 kalendářní dny od oznámení o možnosti vyzvednutí. Lhůta začíná následující den po oznámení o možnosti vyzvednutí. Po uplynutí této lhůty bude zboží uvolněno zpět k dalšímu prodeji bez povinnosti informování o této skutečnosti. Objednávka bude z naší strany zrušena. Potřebujete-li lhůtu pro odběr prodloužit, informujte naše operátory na tel. čísle +420 225 111 300. Lhůtu lze prodloužit maximálně o 3 dny.

Elektronické platby

Elektronické platby jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními bránami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. My jako zpracovatelé vidíme pouze informaci o transakci v podobě: zaplaceno / čeká se na potvrzení / platba neprovedena.

Platba kartou online

Používáme nejpřísnější bezpečnostní systém (3D Secure), který rychle zpracovává platby a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Postup platby

- vyberete možnost platy kartou on-line

- po dokončení objednávky se Vám zobrazí bezpečná platební stránka systému, na níž vyplníte údaje a potvrdíte požadavek na provedení platby

- systém GP webpay provede autentikaci držitele karty. Pokud výsledek autentikace povolí platbu, systém odešle požadavek na autorizaci objednávky, nepovolí-li výsledek autentikace pokračování, proces platby je zastaven.

- výsledek provedené platební transakce se Vám zobrazí na obrazovce.

Podporované platební karty

Refundace plateb při platbě kartou

Vrácení zaplacené částky z našeho účtu na účet zákazníka resp. držitele karty probíhá výhradně prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Použije se při stornu objednávky, vrácení nevyhovujícího zboží apod.

Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Potvrzením objednávky nebo registrací do e-shopu mirrorshop.cz dáváte souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze provozovatele. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

Elektronické platby jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními bránami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. My jako zpracovatelé vidíme pouze informaci o transakci v podobě: zaplaceno / čeká se na potvrzení / platba neprovedena.

Reklamační podmínky / Shoda a rozpor s kupní smlouvou

Při vyřizování reklamací se prodávající řídí zákonem č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele). Zákazník má právo od dopravce nepřevzít zásilku, pokud je poškozený transportní obal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamované zboží zašlete na adresu provozovatele e-shopu: Mermaid s.r.o., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6 nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Doba k vyřízení reklamace začíná běžet následující den po přijetí balíku od zákazníka. Ke zboží doporučujeme přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy např. fakturu, záruční list aj. Zákazníkovi doporučujeme předložit reklamované zboží čisté, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Mermaid s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). Prodávající se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 2 roky, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při ošetřování dbejte pokynů výrobce.

Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Vrácení zboží / odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží zašlete na adresu na adresu provozovatele e-shopu: Mermaid s.r.o., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6 nejlépe doporučeně. Doklad o zaslání si uchovejte pro kontrolu. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Vzorové odstoupení od kupní smlouvy: formulář k odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout v pdf zde.

Prodávající:

Mermaid s.r.o., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6, IČO: 27639151, DIČ: CZ27639151

Kupující:

Jméno a příjmení*:
Adresa*:
Telefonní kontakt*:
Email*:
Číslo bankovního účtu*:

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

- číslo objednávky*:
- kód a název zboží /uvedeno na faktuře*:/

Datum:

Podpis kupujícího:

* Takto označené údaje, prosím, vyplnit.

Výměna zboží

Pokud nejste se zbožím zakoupeným u nás spokojeni z důvodu nevyhovující velikosti, barvy apod., nemusíte odstupovat od smlouvy, ale můžete jednoduše zažádat o výměnu zboží za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Na výměnu zboží se vztahuje stejná lhůta jako na odstoupení od smlouvy, tedy 14 dní. Zboží bude následně vyměněno do 14 pracovních dnů, popř. na základě domluvy dle dostupnosti požadovaného zboží.

Zboží bude přijato po vzájemné dohodě a po jeho zaslání na naši adresu provozovatele e-shopu: Mermaid s.r.o., Evropská 178/423, 160 00 Praha 6 nebo po osobním doručením v prodejně MIЯROR OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4.

V případě využití výměny zboží, vyžadujeme stejné nároky na vrácené zboží jako při odstoupení od smlouvy viz. Vrácení zboží.

Před odesláním zboží zpět na naši adresu doporučujeme informovat naše operátory na tel.č.: +420 225 111 300. Váš konkrétní požadavek napište na list papíru a přiložte do balíku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2016.

Aktuální obchodní podmínky si můžete stáhnout zde.
 

0 ks
Košík: 0,00
  • Naše prodejny
  • Kontakt
  • Košík (0,00 Kč)